Praktijkgericht onderzoek en advies

Tijdens het intakegesprek bepaal ik samen met u welke aanpak het best aansluit op de door u gestelde doelen, die ik vastleg in een schriftelijke offerte*. Na een analyse van de huidige situatie en van de gewenste situatie worden deelvragen geformuleerd in kennis, vaardigheden, houding en gedrag. Daarbij wordt ook gekeken hoe het draagvlak voor de verandering vergroot kan worden.

Gedurende het hele proces van voorbereiding en begeleiding wordt continu geëvalueerd, om te leren van de ervaringen en deze meteen terug te kunnen koppelen.

Werkgebieden

  • Commercieel advies en ondersteuning;
  • Promotieactiviteiten specifiek gericht op een bepaalde doelgroep;
  • Advies of ondersteuning voor organisatieveranderingen.

* Op offertes zijn de Algemene Voorwaarden van Magna Mens van toepassing (download).