Missie

Magna mens betekent letterlijk “grote geest“. Voor mij houdt dit in dat iedereen zijn eigen intrinsieke motivatie, drijfveren en talenten heeft om op een bevlogen manier gelukkig en succesvol te zijn in het behalen van zijn doelen.

Visie

Mijn dienstverlening is gericht op het in beweging brengen van mensen door het talent en de drijfveren van mensen te benutten en het beste uit hen te halen. Het individu staat bij mij centraal en zie ik als een onderdeel van zijn omgeving.

Ik begeleid bedrijven en individuen succesvoller te zijn door het toepassen van onderbouwde psychologische theorieën in de praktijk. Dit doe ik in de vorm van training, coaching, praktijkgericht onderzoek en advies.

Ethiek

Een gedegen voorbereiding, begeleiding en evaluatie vind ik belangrijk. Daarom onderhoud ik veelvuldig contact met opdrachtgevers en cliënten gedurende het gehele traject. Voorop staat dat ik in mijn werkwijze strikt vertrouwelijk en zorgvuldig met informatie omga. Ik houd mij aan de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en werk hierbij volgens de richtlijnen, zoals opgesteld door het NIP.