Een Toegepast Psycholoog is ook maar een mens, zo had ik dit ook kunnen noemen. Ik ben in januari afgestudeerd aan de Hogeschool Leiden (dankudanku), met een onderzoek over de communicatie tussen arts en patiënt vanuit het perspectief van de arts. Hiervoor heb ik kwalitatieve interviews gehouden met 17 cardiologen, wat mij veel moeite heeft gekost om te organiseren: deze mensen hebben het druk…

Toch is het maken van de afspraken en het houden van de interviews gelukt, en ik kan niet anders zeggen dan dat al deze gesprekken zeer aangenaam waren en allemaal zeer veel uitliepen omdat de cardiologen ook blij waren om eens een serieus luisterend oor te hebben. Bij het afscheid waren de cardiologen allemaal zeer geïnteresseerd om de resultaten te vernemen.

Ik ben dus afgestudeerd, en De Hart&Vaatgroep (onderdeel van de Hartstichting) heeft de resultaten verwerkt in een artikel. Nu wilde ik deze resultaten graag gaan presenteren bij de artsen, die ik ongeveer een jaar geleden heb gesproken.

En nu komt het: ik was best wel bang dat de cardiologen, die vorig jaar heel geïnteresseerd en vriendelijk waren, mij zouden zijn vergeten en/of geen tijd meer zouden hebben om met mij te spreken. Dit werd mij ook gezegd door mensen uit mijn omgeving en van De Hart&Vaatgroep. Na enig uitstelgedrag van mijn kant (zoals gezegd, een Toegepast Psycholoog is ook maar een mens) ben ik gaan bellen en mailen. En wat denk je: binnen een dag, soms binnen uren, midden in de nacht, vanaf een vakantieadres werden álle aanvragen bevestigd. Gewoon 100% score. Mensen die zeiden: zeg maar wanneer je wilt, ik maak mijn agenda vrij. Iemand die zijn secretaresse mailde (met mij in CC): “het kan me niet schelen dat het in mijn vakantie valt, deze afspraak moet gepland worden”.

Ik schaam mij een beetje voor mijn Oma (oordelen, meningen, aannames) en wil met deze blog alvast mijn excuses aanbieden aan al die lieve cardiologen die het mogelijk gemaakt hebben dat ik mijn Bachelor heb gehaald: heren en dames, ik kom binnenkort graag langs en zal met plezier de resultaten presenteren en een bedankje overhandigen.